Wat is Sense coaching?

Mijn intentie is om bedrijven, ondernemers, directieleden, managers met hun teams en individuen binnen organisaties te begeleiden bij het realiseren van hun leiderschaps- en bedrijfsdoelstellingen. Het resultaat is een succesvolle business met mensen die gecommitteerd zijn aan het bedrijf.

Vanuit mijn betrokkenheid bij o.a. het bedrijfsleven en de gezondheidszorg ben ik vanaf begin 2015 actief met een innovatieve vorm van coaching, consulting en training in één, Sense. Met de toepassing van Sense wordt het mogelijk voor elk bedrijf, elke ondernemer, manager, team en individu om blijvend succesvol te zijn en het verschil te maken.

De inzichten die Sense geeft, maken dat je de weg vindt naar wie je werkelijk bent en waarvoor je “gebakken” bent. Je ontdekt waar jouw kracht ligt en gaat er als vanzelf meteen mee aan de slag. Alles wat altijd moeilijk leek verdwijnt als sneeuw voor de zon. Sense is de oplossing om zakelijk gezien optimaal rendement te hebben van de investering in geld, tijd en energie bij het bereiken van persoonlijke- en bedrijfsdoelen.

Wat levert Sense op?

De resultaten worden snel (maximaal 7 weken) duurzaam (is blijvend) en met een resultaat garantie gerealiseerd.

  • Sense brengt professionals, individuen, teams en organisaties in de gelegenheid excellent werk te verrichten door daadwerkelijk in verbinding met zich zelf te komen en onbewuste processen, bewust te maken.
  • Sense geeft inzicht in onbewuste processen die tot bepaalde (niet functionele) resultaten leiden in het dagelijks functioneren van personen en organisaties.
  • Sense brengt focus in wat belangrijk is voor de persoon en het bedrijf om vanuit verbinding met zichzelf succesvol te zijn.
  • Sense maakt mensen bewust van het potentieel van henzelf en van de onderneming en stimuleert hen dat potentieel te gebruiken
  • De impact van Sense is duurzaam op gedrag en resultaten

Testimonials & Ervaringen

“Door Sense heeft innerlijke onrust plaatsgemaakt voor rust. En vanuit die ontspannen houding, ben ik ook relaxter geworden in het ondernemen. Beslissingen nemen, gesprekken voeren, het kost veel minder energie en gaat ‘als vanzelf’. En dat is merkbaar voor mijn omgeving. Niet alleen zakelijk, maar ook privé.”

“Met Sense heb ik bereikt dat ik taken als vanzelfsprekend oppak. Het geeft me een ontspannen gevoel. Ik ben af van het gevoel dat er ieder moment iemand zou kunnen laten weten dat hij of zij nog iets van mij verwacht. Hoewel mijn punten zich richtten op administratieve taken gaat het verantwoordelijk omgaan met taken verder dan dat. Ik maak vanzelfsprekend tijd voor àlle taken. Ook voor ontspanning.”