Interadvisie | Meriam Mulders

Interim management | Verandermanagement

Interadvisie is de bedrijfsnaam waaronder ik, Meriam Mulders, vanaf september 2008 mijn diensten aanbied als zelfstandig interim manager, adviseur en projectmanager. Mijn expertise ligt in de gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Interadvisie staat voor interim management, verandermanagement en advies met een duidelijke visie, waarin de mens centraal staat.

  • Meriam Mulders - Interadvisie

Business doelen

Vanuit mijn betrokkenheid bij o.a. het bedrijfsleven en de gezondheidszorg ben ik vanaf begin 2015 actief met een innovatieve vorm van coaching, consulting en training in één, onder de naam Sense. Hiermee zijn inmiddels bijzondere resultaten geboekt.

Inzicht in elk opzicht

Na 17 jaar ervaring als eind- en lijnverantwoordelijke in executieve managementposities in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, bracht mijn drive en ondernemerschap mij ertoe om als zelfstandig professional aan de slag te gaan. De omvang van mijn opdrachten varieert en loopt op tot circa 800 medewerkers en qua jaaromzet tot ongeveer 65 mln.  Tijdens mijn activiteiten als zelfstandig ondernemer is mijn passie voor de gezondheidszorg gegroeid. Marktwerking in combinatie met een tekort aan personeel en financiële middelen vraagt om verzakelijking in de zorg, zonder dat de menselijke maat uit het oog verloren wordt. Mijn financiële achtergrond blijkt veel toegevoegde waarde te geven bij de strategie en uitvoering van de stappen die in de gezondheidszorg gezet moeten worden.

Over Meriam

Ik ben sterk in het verbinden van mensen en in het In het zichtbaar maken en toepassen van energiek leiderschap. Transitiemanagement speelt dan ook een steeds belangrijkere rol bij mijn projecten. Naast dat ik van nature oog heb voor alle betrokken individuen, let ik daarnaast sterk op de relaties en de systemen, en kan ik deze inzetten om veranderingen te realiseren. Lees meer over het DNA van Interadvisie.